Logowanie

Oprocentowanie

oprocentowanieSprawdź

Kursy walut
Średni kurs
EUR 1 EUR 4,2296
USD 1 USD 3,8776
Więcej
Bankomaty

bankomatyZnajdź bankomat

Komunikaty Drukuj stronę
ogłoszenia różne


Informacja o Zebraniu Przedstawicieli EBS w 2017r.

Informujemy, że 31 marca 2017r. w Grein Hotel w Rzeszowie odbyło się Zebranie Przedstawicieli Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie.

czytaj więcej


Termin, miejsce oraz porządek Zebrań Grup Członkowskich w 2017r.

Zebranie Członków EBS - Grupy Członkowskiej Rzeszów oraz Grupy Członkowskiej Krasne

Zarząd Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie zwołuje na dzień 28.02.2017r. Zebranie Grupy Członkowskiej Rzeszów i Grupy Członkowskiej Krasne. Zebranie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Centrali Banku - Rzeszów, ul. Rejtana 49/11b - wejście od strony parkingu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
 3. Przyjęcie regulaminu obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu za 2016r.
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016r.
 6. Projekt podziału zysku za 2016r.
 7. Projekt kierunków działania na 2017r.
 8. Dyskusja.
 9. Zakończenie.

Rozpoczęcie o godz. 16.30.


Informacja o Zebraniu Przedstawicieli EBS w 2016r.

W dniu 29 kwietnia 2016r. w Grein Hotel w Rzeszowie odbyło sie Zebranie Przedstawicieli Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie.

więcej


Terminy, miejsca oraz porządek Zebrań Grup Członkowskich w 2016r.

Zebranie Członków EBS - Grupy Członkowskiej Krasne

W dniu 7 kwietnia 2016r. w Krasnem, w lokalu Oddziału Banku, odbędzie się Zebranie Członków Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie - Grupy Członkowskiej KRASNE.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Wybót: 1) Przewodniczącego Zebrania
               2) Sekretarza Zebrania
3. Przyjęcie regulaminu obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu za 2015r.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015r.
6. Projekt podziału zysku za 2015r.
7. Projekt kierunków działania na 2016r.
8. Zakończenie.

Rozpoczęcie o godz. 16:00.

 

Zebranie Członków EBS - Grupy Członkowskiej Rzeszów

W dniu 8 kwietnia 2016r. w Rzeszowie w Sali Konferencyjnej Centrali Banku - Rzeszów, ul. Rejtana 49/11b odbędzie się Zebranie Członków Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie - Grupy Członkowskiej RZESZÓW.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Wybór: 1) Przewodniczącego Zebrania
                2) Sekretarza Zebrania
3. Przyjęcie regulaminu obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu za 2015r.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015r.
6. Projekt podziału zysku za 2015r.
7. Projekt kierunków działania na 2016r.
8. Wybór uzupełniający Przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli.
9. Zakończenie.

Rozpoczęcie o godz. 16:30.

Zapraszamy do udziału w Zebraniach.


Termin, miejsce oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli 2015r.

Zarząd Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie zwołuje na dzień 12 października 2015r. na godz. 1300 Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie. Nadzwyczjne Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Sali Konferencyjnej Grein Hotel w Rzeszowie, Al.T.Rejtana 1.

Drugi termin Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli ustalony jest w tym samym dniu na godz 1400  .

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza ZP.
 3. Przyjęcie porządku obrad ZP.
 4. Uchwalenie regulaminu obrad ZP.
 5. Stwierdzenie prawomocności ZP.
 6. Przyjęcie protokołu poprzedniego ZP.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie do Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.
 8. Wolne wnioski i zakończenie.

Zarząd informuje, że protokół poprzedniego ZP i projekty dokumentów dot. Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB będą wyłożone do wglądu od 21.09.2015r. w Biurze Zarządu Centrali Banku w Rzeszowie, przy ul. Rejtana 49/11b.


Termin, miejsce oraz porządek Zebrań Grup Członkowskich - październik 2015r.

Zebranie Członków EBS - Grupy Członkowskiej Rzeszów oraz Grupy Członkowskiej Krasne

Zarząd Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie zwołuje na dzień 2.10.2015r. Zebranie Grupy Członkowskiej Rzeszów i Grupy Członkowskiej Krasne . Zebranie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Centrali Banku - Rzeszów, ul. Rejtana 49/11b - wejście od strony parkingu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
 3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie do Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.
 4. Zakończenie.

Rozpoczęcie o godz. 16.30.


Informacja o Zebraniu Przedstawicieli EBS w 2015 r.

W dniu 20 marca 2015 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie.

więcej


Termin, miejsce oraz porządek Zebrania Przedstawicieli EBS w 2015

Zarząd EXPRESS BANKU Spółdzielczego w Rzeszowie zwołuje na dzień 20 marca 2015r. na godz. 1200 Zebranie Przedstawicieli Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie. Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Sali Konferencyjnej Hotelu Prezydenckiego w Rzeszowie ul. Podwisłocze 48. Drugi termin Zebrania Przedstawicieli ustalony jest w tym samym dniu na godz. 1300.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza ZP.
 3. Przyjęcie porządku obrad ZP.
 4. Uchwalenie regulaminu obrad ZP.
 5. Stwierdzenie prawomocności ZP.
 6. Przyjęcie protokołu poprzedniego ZP.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014r.
 9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2014 r.
 10. Opinia biegłego rewidenta dot. sprawozdania finansowego za 2014r.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2014 r.,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r.,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.,
  4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2014 r.,
 13. Podział zysku za 2014r.
 14. Kierunki działania na 2015r.
 15. Ustalenie najwyższej sumy zobowiązań.
 16. Instytucjonalny System Ochrony (IPS) – prezentacja.
 17. Akceptacja Polityki Ładu Korporacyjnego.
 18. Uchwalenie Procedury oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej.
 19. Uchwalenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
 20. Zakończenie.

Zarząd informuje, że protokół poprzedniego ZP, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej i sprawozdanie finansowe za 2014r. oraz opinia biegłego rewidenta będą wyłożone do wglądu od 02.03.2015r.
w Centrali Banku (Biuro Zarządu) w Rzeszowie ul. Krakowska 12b/3.


Terminy, miejsca oraz porządek Zebrań Grup Członkowskich w 2015

Zebranie Członków EBS - Grupy Członkowskiej Krasne
W dniu 23 lutego 2015 r. w lokalu Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie, Oddział Krasne, 36-007 Krasne 121, odbędzie się Zebranie Członków Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie - Grupy Członkowskiej  KRASNE.

Porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
 2. Sprawozdanie Zarządu za 2014 r.
 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 r.
 4. Projekt podziału zysku za 2014 r.
 5. Plan finansowy na 2015 r.
 6. Różne. Zakończenie.

Rozpoczęcie o godz. 15:30
zobacz ogłoszenie>>>

 

Zebranie Członków EBS - Grupy Członkowskiej Rzeszów
W dniu 21 lutego 2015 r. w Rzeszowie w lokalu Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie, I Oddział Rzeszów, 35-326 Rzeszów ul.Rejtana 49/11b odbędzie się Zebranie Członków Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie - Grupy Członkowskiej  RZESZÓW.

Porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
 2. Sprawozdanie Zarządu za 2014 r.
 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 r.
 4. Projekt podziału zysku za 2014 r.
 5. Plan finansowy na 2015 r.
 6. Różne. Zakończenie

Rozpoczęcie o godz. 13:00
zobacz ogłoszenie>>>


Informacja o Zebraniu Przedstawicieli EBS w 2014 r.

W dniu 28 lutego 2014 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie.

więcej


Termin, miejsce oraz porządek Zebrania Przedstawicieli EBS w 2014

Zarząd EXPRESS BANKU Spółdzielczego w Rzeszowie zwołuje na dzień 28 lutego 2014 r. na godz. 1200 Zebranie Przedstawicieli Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie. Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Sali Konferencyjnej Hotelu Hetman w Rzeszowie ul. Langiewicza 29b. Drugi termin Zebrania Przedstawicieli ustalony jest w tym samym dniu na godz. 1300.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza ZP.
 3. Przyjęcie porządku obrad ZP.
 4. Uchwalenie regulaminu obrad ZP.
 5. Stwierdzenie prawomocności ZP.
 6. Przyjęcie protokołu poprzedniego ZP.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności  za 2013r.
 9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2013 r.
 10. Opinia biegłego rewidenta dot. sprawozdania finansowego za 2013r.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2013 r.,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 r.,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.,
  4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2013 r.,
 13. Ustalenie wysokości dywidendy za 2013r.
 14. Podział zysku za 2013r.
 15. Kierunki działania na 2014r.
 16. Wniosek o likwidację funduszu ogólnego ryzyka i przeniesienia środków na fundusz zasobowy.
 17. Ustalenie najwyższej sumy zobowiązań.
 18. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
 19. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2014-2018r.
 20. Wybór Rady Nadzorczej.
 21. Zakończenie.

Zarząd informuje, że protokół poprzedniego ZP, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej i sprawozdanie finansowe za 2013r. oraz opinia biegłego rewidenta będą wyłożone do wglądu od 10.02.2014r. w Centrali Banku (Biuro Zarządu) w Rzeszowie ul. Krakowska 12b/3.


Terminy, miejsca oraz porządek Zebrań Grup Członkowskich w 2014

Zebranie Członków EBS - Grupy Członkowskiej Krasne
W dniu 30 stycznia 2014 r. (czwartek) w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Krasnem, odbędzie się
Zebranie Członków Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie - Grupy Członkowskiej KRASNE.

Porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
 2. Sprawozdanie Zarządu za 2013 r.
 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 r.
 4. Projekt podziału zysku za 2013 r.
 5. Plan finansowy na 2014 r.
 6. Wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 7. Zakończenie.

Rozpoczęcie o godz. 16:00
zobacz ogłoszenie>>>

 

Zebranie Członków EBS - Grupy Członkowskiej Rzeszów
W dniu 31 stycznia 2014r. (piątek) w Sali Konferencyjnej Osiedlowego Domu Kultury "Tysiąclecia", 35-208 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 29,  odbędzie się Zebranie Członków Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie- Grupy Członkowskiej RZESZÓW.

Porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
 2. Sprawozdanie Zarządu za 2013 r.
 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 r.
 4. Projekt podziału zysku za 2013 r.
 5. Plan finansowy na 2014 r.
 6. Wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 7. Zakończenie

Rozpoczęcie o godz. 16:00
zobacz ogłoszenie>>>


Informacja o Zebraniu Przedstawicieli EBS w 2013 r.

W dniu 1 marca 2013 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie.

więcej


Termin, miejsce oraz porządek Zebrania Przedstawicieli EBS w 2013

Zarząd EXPRESS BANKU Spółdzielczego w Rzeszowie zwołuje na dzień 1 marca 2013 r. na godz. 1200Zebranie Przedstawicieli Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie. Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Sali Konferencyjnej  Hotelu Hetman w Rzeszowie ul. Langiewicza 29b. Drugi termin Zebrania Przedstawicieli ustalony jest w tym samym dniu na godz. 1300.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie.
 2. Wybór Prezydium ZP:     1/  Przewodniczącego, 2/  Sekretarza.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Uchwalenie regulaminu obrad.
 5. Stwierdzenie prawomocności ZP.
 6. Przyjęcie protokołu poprzedniego ZP.
 7. Wybór Komisji Wniosków.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2012r.
 9. Opinia biegłego rewidenta dot. Sprawozdania finansowego za 2012r.
 10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2012 r.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2012 r.,

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.,

3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 r.,

4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2012 r.

13.  Ustalenie wysokości dywidendy za 2012 r.

14.  Podział zysku za 2012 r.

15.  Kierunki działania na 2013 r.

16.  Ustalenie najwyższej sumy zobowiązań.

17.  Zmiana statutu.

18.  Wnioski Komisji Wniosków.

19.  Zakończenie.

Zarząd informuje, że protokół poprzedniego ZP, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Rady Nadzorczej i opinia biegłego rewidenta będą wyłożone do wglądu w Centrali Banku (Sekretariat)
w Rzeszowie ul. Krakowska 12b/1a od 07.02.2013 r.  


Terminy, miejsca oraz porządek Zebrań Grup Członkowskich w 2013

Zebranie Członków EBS - Grupy Członkowskiej Krasne
W dniu 29 stycznia 2013 r. (wtorek) w Oddziale EBS Krasne, (sala operacji bankowych), odbędzie się
Zebranie Członków Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie - Grupy Członkowskiej KRASNE.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie / wybór przewodniczącego i sekretarza.
 2. Sprawozdanie Zarządu za 2012 r. i plan na 2013 r.
 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012 r.
 4. Projekt podziału zysku za 2012 r.
 5. Różne / zakończenie.

Rozpoczęcie o godz. 16:00
zobacz ogłoszenie>>>

 

Zebranie Członków EBS - Grupy Członkowskiej Rzeszów
W dniu 30 stycznia 2013r. (środa) w Sali Konferencyjnej Banku w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 12b/2b odbędzie się Zebranie Członków Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie- Grupy Członkowskiej RZESZÓW.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie / wybór przewodniczącego i sekretarza.
 2. Sprawozdanie Zarządu za 2012 r. i plan na 2013 r.
 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012 r.
 4. Projekt podziału zysku za 2012 r.
 5. Różne / zakończenie

Rozpoczęcie o godz. 16:00
zobacz ogłoszenie>>>


Informacja o Zebraniu Przedstawicieli EBS w 2012 r.

W dniu 24 lutego 2012r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie.

więcej


Termin, miejsce oraz porządek Zebrania Przedstawicieli EBS w 2012

Zarząd EXPRESS BANKU Spółdzielczego w Rzeszowie zwołuje na dzień 24 lutego 2012 r. na godz. 12.00 Zebranie Przedstawicieli Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie.
Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Sali Konferencyjnej Hotelu Hetman w Rzeszowie ul. Langiewicza 29b. Drugi termin Zebrania Przedstawicieli ustalony jest w tym samym dniu na godz. 1300.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie.
2. Wybór Prezydium ZP:
    1/  Przewodniczącego,
    2/  Sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie regulaminu obrad.
5. Stwierdzenie prawomocności ZP.
6. Przyjęcie protokołu poprzedniego ZP.
7. Wybór Komisji Wniosków.
8. Sprawozdanie Zarządu za 2011r.,Sprawozdanie finansowe za 2011r.
9. Opinia biegłego rewidenta dot. Sprawozdania finansowego za 2011r.
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2011 r.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
     1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2011 r.,
     2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.,
     3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 r.,
     4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2011 r.
13. Ustalenie wysokości dywidendy za 2011 r.
14. Podział zysku za 2011 r.
15. Kierunki działania na 2012 r.
16. Ustalenie najwyższej sumy zobowiązań.
17. Wnioski Komisji Wniosków.
18. Zakończenie.

Zarząd informuje, że protokół poprzedniego ZP, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Rady Nadzorczej i opinia biegłego rewidenta są wyłożone do wglądu w Centrali Banku (Sekretariat) w Rzeszowie ul. Krakowska 12b/1a.


Terminy, miejsca oraz porządek Zebrań Grup Członkowskich w 2012

Zebranie Członków EBS - Grupy Członkowskiej Krasne
W dniu 27 stycznia 2012 r. (piątek) w Oddziale EBS Krasne, (sala operacji bankowych), odbędzie się
Zebranie Członków Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie - Grupy Członkowskiej KRASNE.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza
 3. Sprawozdanie Zarządu za 2011r. i plan na 2012r.
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011 r.
 5. Projekt podziału zysku za 2011 r.
 6. Różne / zakończenie.

Rozpoczęcie o godz. 16:00
zobacz ogłoszenie>>>

 

Zebranie Członków EBS - Grupy Członkowskiej Rzeszów
W dniu 26 stycznia 2012r. (czwartek) w Sali Konferencyjnej Banku w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 12b/2b odbędzie się Zebranie Członków Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie- Grupy Członkowskiej RZESZÓW.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza
 3. Sprawozdanie Zarządu za 2011r. i plan na 2012r.
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011 r.
 5. Projekt podziału zysku za 2011 r.
 6. Różne / zakończenie

Rozpoczęcie o godz. 16:00
zobacz ogłoszenie>>>


Terminy, miejsca oraz porządek Zebrań Grup Członkowskich w 2011

Zebranie Członków EBS - Grupy Członkowskiej Krasne 
W dniu 21 stycznia 2011 r. (piątek) w lokalu Oddziału EBS Krasne, Krasne 121, odbędzie się 
Zebranie Członków Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie - Grupy Członkowskiej KRASNE. 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie 
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza 
 3. Sprawozdanie Zarządu za 2010 r. 
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2010 r. 
 5. Projekt podziału zysku za 2010 r. 
 6. Projekt planu finansowego na 2011 r.
 7. Różne/ zakończenie.

Rozpoczęcie o godz. 16:00 
zobacz ogłoszenie>>>

 

Zebranie Członków EBS - Grupy Członkowskiej Rzeszów
W dniu 20 stycznia 2011 r. (czwartek) w Sali Konferencyjnej Banku w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 12b/2b odbędzie się Zebranie Członków Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie- Grupy Członkowskiej RZESZÓW. 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie 
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza 
 3. Sprawozdanie Zarządu za 2010 r. 
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2010 r. 
 5. Projekt podziału zysku za 2010 r. 
 6. Projekt planu finansowego na 2011 r.
 7. Różne/ zakończenie.

Rozpoczęcie o godz. 16:00 
zobacz ogłoszenie>>>


Odnowienie certyfikatu strony e-bank.expressbank.pl

Nowy certyfikat dla strony e-bank.expressbank.pl obowiązuje od 13 lutego 2010 r.

Po kliknięciu ikony kłódki na pasku stanu przeglądarki internetowej możemy sprawdzić certyfikat systemu:

 • wystawca certyfikatu: thawte Extended Validation SSL CA
 • podmiot, dla którego certyfikat jest wystawiony: e-bank.expressbank.pl
 • data ważności – 2012-02-14
 • w zakładce ze szczegółami odcisk palca sha1 ma wartość:
 • 24 da 7c fb f5 e1 0d 3e 0a bb d7 17 a1 c3 54 8d 2d 75 64 04.

Dodatkowe informacje dotyczące nowego certyfikatu dostępne są w załączniku (plik pdf).

Wszelkie pytania prosimy kierować:

 • pod adres e-mail:
 • lub telefonicznie (17) 850 20 59.

Fałszywe e-maile

/data publikacji: 21.08.2008 r./

W internecie pojawiają się fałszywe e-maile z prośbą o weryfikację danych po wejściu na stronę z podanego linku. Nadawca e-maila twierdzi, że wysłana wiadomość związana jest z procesem aktywacji nowych zabezpieczeń. Przypominamy o zachowaniu ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych /danych osobowych, loginu i hasła do konta, jak również danych dotyczących karty, tj. numeru karty, daty ważności i kodu CVV2/.

Informujemy, że Express Bank Spółdzielczy nie wysyła żadnych maili z prośbą o weryfikację danych osobowych lub danych kart.

W przypadku otrzymania wiadomości e-mail z prośbą o podanie informacji o Państwa rachunku bankowym lub rachunku karty – wysłanej jakoby przez EBS, organizację Visa lub jakąkolwiek inną instytucję nie należy podawać żadnych danych. Ponadto prosimy poinformować o tym zdarzeniu Bank lub organizację Visa //.


outsourcing

Express Bank Spółdzielczy informuje, że zawarł umowę na realizację czynnkości, o których mowa w art. 6a ust. 1 Ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2012r. z poz.1376 z późn. zmianami), z przedsiębiorcą:

SGB-Bankiem S.A. z siedzibą w Poznianiu, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, zarejestrowanym pod nr KRS 0000058205 w Sądzie Rejonowym Pozniań - Nowe Miasto, REGON 004848247, NIP 777-00-05-362


zastrzeżenia prawne

Express Bank Spółdzielczy informuje, że dane zawarte na stronach www znajdujących się pod adresem www.expressbank.plnie stanowią oferty jakichkolwiek usług, a w tym czynności bankowych składanych użytkownikom stron, a służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym.
EBS okresowo dokonuje aktualizacji informacji zawartych w serwisie internetowym. Nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za ich aktualność, dokładność, kompletność oraz za skutki podjętych w oparciu o nie decyzji.
Otrzymując dostęp do niniejszych stron, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez internet mogą być narażone na ingerencję osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.
Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy użytkowania Bankowości Elektronicznej e-bank EBS i e-bank EBS BIZNES.


dokumenty pdf

Dokumenty na stronie publikowane są w postaci dokumentów PDF (Portable Document Format). Do ich odczytania należy posłużyć się programem Acrobat Reader firmy Adobe. 

Szczegółowych informacji na temat programu Acrobat Reader oraz dokumentów PDF należy szukać na stronach firmy Adobe pod adresem
 www.adobe.com.


archiwum komunikatów

2011 rok

 

2010 rok
 • Zmiana taryfy opłat i prowizji z tytułu obsługi dewizowej
  /03.11.2010 r./ więcej >>>
 • Zmiana formularza przekazu w obrocie dewizowym
  /02.11.2010 r./ więcej >>>
 • Dostępna jest lokata SGB - jesień 2010
  /20.10.2010 r./ więcej >>>
 • Dostępna jest lokata SGB - lato 2010
  /19.07.2010 r./ więcej >>>
 • Zmiana taryfy opłat i prowizji dla rachunków bieżących, pomocnicznych, agrokonto oraz dla rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych 
  /21.06.2010 r./ więcej >>>
 • Dostępna jest lokata SGB - Nowa lokata z nagrodami
  /19.04.2010 r./ więcej >>>
 • Zmiana taryfy opłat i prowizji z tytułu obsługi kredytowej
  /01.04.2010 r./ więcej >>>
 • Zmiana taryfy opłat i prowizji dla czynności kasowych oraz dla pozostałych operacji i usług bankowych
  /17.03.2010 r./ więcej >>>
 • Dostępna jest karta kredytowa Visa Classic
  /17.03.2010 r./ więcej >>>
 • Zmiana oprocentowania depozytów złotowych
  /05.03.2010 r./ więcej >>>
 • Zmiana taryfy opłat i prowizji z tytułu obsługi konta lokacyjnego 
  /05.03.2010 r./ więcej >>>
 • Dostępna jest lokata SGB - Lokata z nagrodami
  /11.01.2010 r./ więcej >>>

2009 rok
 • Dostępna jest lokata SGB - nadchodzi wielka wygrana
  /19.10.2009 r./ więcej >>>
 • Zmiana taryfy opłat i prowizji z tytułu obsługi dewizowej
  /19.10.2009 r./ więcej >>>
 • Zmiana oprocentowania depozytów złotowych
  /05.10.2009 r./ więcej >>>
 • Przedłużenie promocji dostępu do systemu e-bank EBS i e-bank EBS biznes
  /01.10.2009 r./ więcej >>>
 • Dostępna jest lokata SGB - wielkie losowanie II
  /27.07.2009 r./ więcej >>>
 • Zmiana oprocentowania depozytów i kredytów
  /08.05.2009 r./ więcej >>>
 • Dostępna jest lokata SGB - wielkie losowanie
  /20.04.2009 r./ więcej >>>
 • Zmiana formularza polecenia wypłaty za granicę
  /06.04.2009 r./ więcej >>>
 • Zmiana wysokości oprocentowania kredytu przeterminnowanego
  /30.01.2009 r./ więcej >>>
 • Dostępna jest lokata SGB - najlepsza w terenie
  /12.01.2009 r./ więcej >>>

2008 rok
 • Zaprzestanie dokonywania zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowo-czekowego 
  /01.12.2008 r./
 • Dostępna jest lokata EXTRA
  /18.11.2008 r./ więcej >>>
 • Zmiana taryfy opłat i prowizji z tytułu obsługi:
  - kont osobistych ROR 
  - kont lokacyjnych
  - rachunków bieżących
  - rachunków a’vista, w tym SKO i ZKZP
  - czynności kasowych

  /07.11.2008 r./ więcej >>>
 • Wprowadzenie taryfy opłat i prowizji z tytułu obsługi rachunków terminowych lokat oszczędnościowych
  /07.11.2008 r./ więcej >>>
 • Dostępna jest lokata SGB z temperamentem
  /20.10.2008 r./ więcej >>>
 • Wycofane zostały z oferty lokaty weekend na 7,14 i 21 dni
  /01.10.2008 r./
   
 • Zmiana taryfy opłat i prowizji z tytułu wpłat na rachunki w innych bankach 
  /01.10.2008 r./ więcej >>>
 • Zmiana taryfy opłat i prowizji z tytułu udzielania kredytów i pożyczek
  /21.09.2008 r./ więcej >>>
 • Zmiana taryfy opłat i prowizji z tytułu obsługi kont lokacyjnych
  /01.09.2008 r./ więcej >>>
 • Zmiana formularza polecenia wypłaty za granicę
  /01.07.2008 r./ więcej >>>
 • Zmiana taryfy opłat i prowizji z tytułu obsługi dewizowej
  /01.07.2008 r./ więcej >>>
 • Zmiana oprocentowania depozytów złotowych i walutowych oraz kredytów
  /02.05.2008 r./ więcej >>>