Spółdzielcza Grupa Bankowa

Oprocentowanie kredytów

Kredyty dla klientów indywidualnych – oprocentowanie nominalne

Rodzaj kredytu Oprocentowanie Informacje
o kredycie
gotówkowy - eko kredyt 7,50% (WIBOR 12M* + marża) więcej >>>
gotówkowy – członkowski 9,20% (WIBOR 12M* + marża) więcej >>>
mieszkaniowy – lokum kredyt WIBOR 3M**+ marża więcej >>>
mieszkaniowy – lokum kredyt (dot. kredytów udzielonych do 13.11.2011r) 6,50 % więcej >>>
mieszkaniowy – lokum kredyt duo

okresowo stała stopa procentowa
(obowiązuje przez 5 lat od dnia zawarcia umowy kredytowej)

więcej >>>
samochodowy – auto kredyt 9,50 % (WIBOR 12M* + marża) więcej >>>
remontowy – lokum remont 8,90 % (WIBOR 12M* + marża) więcej >>>
gotówkowy – express kredyt 9,90 % (WIBOR 12M* + marża więcej >>>
w koncie osobistym:
– podstawowy
– debet
9,90 % (WIBOR 12M* + marża)
9,90 % (WIBOR 12M* + marża)
więcej >>>
więcej >>>
gotówkowy – komfort kredyt 8,90 % (WIBOR 12M + marża) więcej >>>
przeterminowany 24,50 %  

Kredyty dla klientów indywidualnych – oprocentowanie rzeczywiste

Rodzaj kredytu Oprocentowanie
nominalne
Oprocentowanie
rzeczywiste
gotówkowy - eko kredyt 7,50 % (WIBOR 12M* + marża) 8,48 (1)
gotówkowy – członkowski 9,20 % (WIBOR 12M* + marża) 11,16%(2)
samochodowy – auto kredyt 9,50 % (WIBOR 12M* + marża) 10,68%(3)
remontowy – lokum remont 8,90 % (WIBOR 12M* + marża) 10,53%(4)
gotówkowy – express kredyt 9,90 % (WIBOR 12M* + marża) 13,21%(5)
gotówkowy – komfort kredyt 8,90 % (WIBOR 12M* + marża) 14,84%(6)
kredyt w koncie osobistym 9,90 % (WIBOR 12M* + marża) 13,11%(7)
 • *WIBOR 12M ustalany na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje
  od 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego. Marża Banku od 1,00 p.p. Stawka bazowa obowiązuje do kredytów udzielonych
  od 1 grudnia 2021 r.
 • **WIBOR 3M ustalany na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje
  od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego. Marża Banku od 1,00 p.p. Stawka bazowa obowiązuje do kredytów udzielonych
  od 1 grudnia 2021 r.
 • WIBOR 12M ustalany jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek. Marża Banku od 4,25 p.p. Stawka bazowa obowiązuje do kredytów udzielonych do 30 listopada 2021 r.
 • WIBOR 3M ustalany jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. Marża Banku od 2,31 p.p. Stawka bazowa obowiązuje do kredytów mieszkaniowych udzielonych
  do 30 listopada 2021 r.
 • Rzeczywista roczna stopa procentowa (w rozumieniu Ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim [Dz. U. Nr 126, poz.715]) wyliczana jest indywidualnie dla każdego kredytu w zależności od wszystkich jego parametrów i zawiera łączną kwotę wszystkich kosztów, opłat i prowizji oraz odsetek, do których zapłaty zobowiązany jest Klient.
 • (1) RRSO na dzień 02.01.2023 r. wynosi 8,48% przy następujących założeniach: Całkowita kwota kredytu – 15 000,00 zł, okres spłaty – 60 miesięcy, prowizja 1,5%. Spłata kredytu w ratach malejących. Wysokość pierwszej raty miesięcznej – 370,21 zł. Wysokość ostatniej raty miesięcznej – 251,59 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 3 108,98 zł ( w tym: odsetki – 2 883,98 zł, prowizja – 225,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 18 108,98 zł.
 • (2) RRSO na dzień 02.01.2023 r. wynosi 11,16% przy następujących założeniach: Całkowita kwota kredytu – 10 000,00 zł, okres spłaty – 36 miesięcy, prowizja 2,0%. Spłata kredytu w ratach malejących. Wysokość pierwszej raty miesięcznej – 403,30 zł. Wysokość ostatniej raty miesięcznej – 278,17 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 1 634,37 zł ( w tym: odsetki – 1 434,37 zł, prowizja – 200,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 11 634,37 zł.
 • (3) RRSO na dzień 02.01.2023 r. wynosi 10,68% przy następujących założeniach: Całkowita kwota kredytu – 25 000,00 zł, okres spłaty – 60 miesięcy, prowizja 1,5%. Spłata kredytu w ratach malejących. Wysokość pierwszej raty miesięcznej – 709,77 zł. Wysokość ostatniej raty miesięcznej – 419,35 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 6 454,13 zł ( w tym: odsetki – 6 079,13 zł, prowizja – 375,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 31 454,13 zł.
 • (4) RRSO na dzień 02.01.2023 r. wynosi 10,53% przy następujących założeniach: Całkowita kwota kredytu – 15 000,00 zł, okres spłaty – 60 miesięcy, prowizja 2,5%. Spłata kredytu w ratach malejących. Wysokość pierwszej raty miesięcznej – 392,64 zł. Wysokość ostatniej raty miesięcznej – 251,89 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 3 797,38 zł ( w tym: odsetki – 3 422,38 zł, prowizja – 375,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 18 797,38 zł.
 • (5) RRSO na dzień 02.01.2023 r. wynosi 14,84% przy następujących założeniach: Całkowita kwota kredytu – 6 000,00 zł, okres spłaty – 24 miesiące, prowizja 2,5%. Spłata kredytu w ratach malejących. Wysokość pierwszej raty miesięcznej – 307,06 zł. Wysokość ostatniej raty miesięcznej – 251,89 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 717,49 zł ( w tym: odsetki – 567,49 zł, prowizja – 150,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 6 717,49 zł.
 • (6) RRSO na dzień 02.01.2023 r. wynosi 9,83% przy następujących założeniach: Całkowita kwota kredytu – 6 000,00 zł, okres spłaty – 24 miesiące, prowizja 1,5%, koszt ubezpieczenia 200,00 zł. Spłata kredytu w ratach malejących. Wysokość pierwszej raty miesięcznej – 298,05 zł. Wysokość ostatniej raty miesięcznej – 251,68 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi – 593,67 zł ( w tym: odsetki – 503,67 zł, prowizja – 90,00 zł, koszt ubezpieczenia – 200,00 zł.) Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi
  6 593,67 zł.
 • (7) RRSO na dzień 02.01.2023 r. wynosi 13,11% przy następujących założeniach: Całkowita kwota kredytu (limit w ROR) –
  3 500,00 zł, okres spłaty – 12 miesięcy (odnawiany przez 5 lat), prowizja 2,5%. Spłata kapitału kredytu – jednorazowa, odsetki płatne co miesiąc od całkowitego wykorzystania limitu kredytu. Całkowity koszt kredytu wynosi 461,54 zł ( w tym: odsetki – 374,04 zł, prowizja – 87,50 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 3 961,54 zł.

Przy zmianie powyższych założeń wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania ulega zmianie.
Szczegółowych informacji o wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania w odniesieniu do oprocentowania obowiązującego w Banku udzielają pracownicy Oddziałów.

Kredyty na działalność gospodarczą

Rodzaj kredytu Oprocentowanie Informacje
o kredycie
samochodowy – auto kredyt 8,90% (WIBOR 3M + marża) więcej >>>
inwestycyjny – inwest firma 8,90% (WIBOR 3M + marża) więcej >>>
obrotowy – biznes kredyt 9,90% (WIBOR 3M + marża) więcej >>>
w rachunku bieżącym 9,20% (WIBOR 3M + marża) więcej >>>
rolniczy – agro kredyt 8,50% (WIBOR 3M + marża) więcej >>>
przeterminowany 24,50%  
 • WIBOR 3M ustalany jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. Marża Banku od 1,00 p.p.
 • Oprocentowanie obowiązuje od dnia 31.12.2022 r.
 • Wszystkie stawki oprocentowania podane w stosunku rocznym

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką RODO.

Zamknij komunikat