Spółdzielcza Grupa Bankowa

Gotówkowy - komfort kredyt

Gotówkowy - komfort kredyt

Kredyt gotówkowy Komfort kredyt szybko i bez zbędnych formalności może sfinansować każde marzenie.
Warunki uzyskania

 • posiadanie bieżącej i prognozowanej zdolności do spłaty kredytu wraz z odsetkami
 • złożenie wypełnionego wniosku o kredyt i wskazanych przez Bank dokumentów
  (dokumentacja do wniosku ustalana jest indywidualnie w zależności od kwoty i przeznaczenia kredytu)
 • udokumentowanie osiąganych dochodów
 • podpisanie umowy o kredyt i ustanowienie wymaganego zabezpieczenia
 • czas rozpatrywania wniosków o kredyt wynosi od 1 do 14 dni
 • do uzyskania kredytu nie jest wymagane posiadanie konta w EBS

Jako zabezpieczenie spłaty kredytu Bank przyjmuje ubezpieczenie:

 • na życie kredytobiorcy z uposażeniem Banku do kwoty aktualnego zobowiązania,
 • z tytułu trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w następstwie
  nieszczęśliwego wypadku z cesją praw z polisy na rzecz Banku,
 • z tytułu trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w następstwie
  choroby z cesją praw z polisy na rzecz Banku,
 • z tytułu poważnego zachorowania z cesją praw z polisy na rzecz Banku,
 • z tytułu utraty pracy z cesją praw z polisy na rzecz Banku.

Kwota kredytu określana jest indywidualnie uzależniona jest od dochodów kredytobiorcy (maksymalnie 15-to krotne miesięczne dochody netto kredytobiorcy).

 • minimalna kwota wynosi 500 PLN
 • maksymalna kwota nie może przekroczyć 50 000 PLN.

Komfort kredyt może być wypłacony:

 • jednorazowo lub w transzach
 • w postaci gotówki lub bezgotówkowo przelewem na wskazany rachunek.

Okres kredytowania wynosi od 6 do 60 miesięcy (5 lat) od daty podpisania umowy kredytu.
Spłata kredytu odbywa się w uzgodnionych indywidualnie z kredytobiorcą miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych ratach kapitałowych
oraz malejących miesięcznych ratach odsetkowych może następować poprzez:

 • wpłaty gotówkowe w Banku
 • stałą dyspozycję
 • przelew lub wpłatę na rachunek kredytowy z rachunku w innym banku lub na poczcie

Odsetki i prowizje:

 • rozpatrzenie wniosku – bez opłat
 • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej
 • prowizja jednorazowa naliczana od kwoty kredytu
 • odsetki naliczane są bieżąco od aktualnego stanu zadłużenia – raty odsetkowe malejące
 • wcześniejsza spłata części lub całości kredytu – bez opłat.

W zakresie ubezpieczeń Bank współpracuje z Towarzystwem Ubezpieczeniowym CONCORDIA.

Zobacz także:

Pliki do pobrania:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką RODO.

Zamknij komunikat