Spółdzielcza Grupa Bankowa

MasterCard Business Gold - prestiżowa karta charge

MasterCard Business Gold - prestiżowa karta charge

Karta MasterCard Business Gold

 • prestiżowa wypukła karta płatnicza typu charge z miesięcznym limitem wydatków i odroczonym terminem płatności.
 • limit wydatków ustalany jest indywidualnie, a spłata karty następuje raz w miesiącu w określonym dniu
 • to wygoda, bezpieczeństwo i niezależny od salda rachunku limit wydatków.

Bezpieczne transakcje

 • każda transakcja dokonywana kartą jest autoryzowana
 • możliwość zmiany nr PIN
 • w przypadku utraty karty Bank przejmuje odpowiedzialność za transakcje dokonane po jej zastrzeżeniu
 • bezpłatny atrakcyjny pakiet ubezpieczeń
 • kontrolowanie wydatków
 • możliwość ustalenia indywidualnych limitów wypłat
 • możliwość sprawdzenia limitu wydatków w bankomatach SGB
 • miesięczne zestawienie transakcji dokonanych kartą

Cechy karty

 • okres ważności – karta wydawana jest na okres 2 lat z możliwością wznowienia na kolejny okres
 • zastosowanie
  – bankomaty, sklepy, hotele, biura podróży, stacje benzynowe itp. honorujące kartę MasterCard (oznaczone emblematem MasterCard)
  – zapłata za zakupy internetowe, telefoniczne, korespondencyjnie (operacje na odległość, bez fizycznego przedstawienia karty, wymagają podania prawidłowego numeru karty i daty ważności oraz ostatnich trzech cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu /tzw. wartości CVV2/)
  – zasilenia telefonu komórkowego pre-paid
 • rozliczanie transakcji – obciążanie rachunku bieżącego Klienta łączną kwotą transakcji oraz wynikających z tego tytułu opłat i prowizji dokonane jest w trzecim dniu roboczym po zakończeniu miesiąca
 • rozliczanie operacji dokonanych za granicą odbywa się po ich przeliczeniu na złote wg następujących zasad:
  – operacje dokonane w euro przeliczane są na złote, a następnie równowartością kwoty euro w złotych obciążany jest rachunek Posiadacza karty
  – operacje dokonane w walucie innej niż euro przeliczane są na euro, a następnie równowartością kwoty euro w złotych obciążany jest rachunek Posiadacza karty

Warunki wydania

 • kartę może otrzymać właściciel lub pracownik gospodarstwa rolniczego, która posiada w EBS rachunek bieżący agrokonto funkcjonujący prawidłowo od 6 miesięcy
 • do każdego rachunku można wydać karty dodatkowe dla jednej lub więcej osób
 • karta może zostać wydana obok karty debetowej lub zamiast niej

Limity transakcji

 • dostępne środki
  – w ciągu miesiąca (w cyklu rozliczeniowym) kartą można dokonywać płatności lub wypłat do wysokości miesięcznego limitu z uwzględnieniem limitów dziennych
  – limit mieięczny ustalany jest indywidualnie w oparciu o stałe wpływy na rachunek
  – limit miesięczny odnawiany jest automatycznie każdego pierwszego dnia nowego miesiąca
  – limit przyznawany jest na okres ważności karty, z możliwością jego zmiany
  – w przypadku kilku kart wydanych do tego samego rachunku działają one w ramach tego samego limitu miesięcznego
 • standardowe limity wypłat dziennych
  – limit zakupów – 10.000 zł
  – limit wypłat w bankomacie – 2.000 zł

Bez opłat

 • zakupy w Polsce i na świecie
 • użytkowanie karty
 • zastrzeżenie karty
 • operacja doładowania telefonu pre-paid
 • atrakcyjny pakiet ubezpieczeń

Zobacz także:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką RODO.

Zamknij komunikat